Usługi serwisowe

Jesteśmy do dyspozycji naszych klientów także w sytuacjach awaryjnych. Świadczymy usługi serwisowe – korzystanie z profesjonalnego serwisu wyeliminuje ryzyko wystąpienia usterek wynikających z eksploatacyjnego zużycia elementów takich jak węże przemysłowe czy przewody elastyczne. Działamy szybko i skutecznie – gwarantujemy sprawne rozwiązanie problemu i usunięcie wszelkich niedogodności spowodowanych przerwami w funkcjonowaniu instalacji.

Dlaczego warto korzystać z serwisu?

Serwis – podobnie jak planowane prace konserwacyjne – sprawia, że urządzenia techniczne rzadziej ulegną usterkom w przyszłości. Warto jednak pamiętać, że koszty regularnej konserwacji są znacznie niższe niż koszty ewentualnych napraw. Warto dbać o jakość urządzeń przemysłowych, gdyż przekłada się to na wyższy komfort użytkowania, a także na zdecydowanie większe bezpieczeństwo eksploatacji na co dzień. W ramach usług serwisowych dokonujemy przeglądu technicznego przewodów elastycznych na bazie węży gumowych, stalowych i kompozytowych. Przeprowadzamy próby szczelności i ciśnieniowe, dokonujemy pomiaru rezystancji. Wystawiamy przy tym stosowne poświadczenia w tym również dokumenty dozorowe wymagane przez Transportowy Dozór Techniczny w przypadku przewodów do opróżniania autocystern.

 

Klucz francuski na śrubie

Wyjątkowa jakość potwierdzona najważniejszymi certyfikatami