Jakie węże wykorzystuje się w cysternach?

Węże do cystern pełnią bardzo istotne funkcje. Służą do ich sprawnego i bezpiecznego napełniania oraz opróżniania z różnych substancji płynnych. Wśród płynów, które transportuje się w cysternach przy ich użyciu, najczęściej wymienia się ciekłe paliwa, gazy w postaci płynnej czy też inne produkty ropopochodne. Ze względu na rodzaj przewożonych mediów, węże muszą spełniać określone polskie i europejskie standardy dotyczące m.in. budowy oraz materiału, z jakiego zostały wykonane. Jaki rodzaj węży wykorzystuje się w cysternach najczęściej? Co je charakteryzuje? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Charakterystyka węży wykorzystywanych w cysternach

W cysternach zwykle wykorzystuje się węże ssawno-tłoczne, gumowe lub kompozytowe. W wężach gumowych w  większości ich warstwę wewnętrzną wykonuje się z gładkiej i antystatycznej gumy NBR, która umożliwia swobodny przesył płynów. W przypadku węży kompozytowych wewnętrzną warstwę stanowi najczęściej tworzywo PP. Guma NBR jest elastyczna, a przy tym odporna na działanie wielu czynników. Nie wchodzi w reakcje chemiczne z przewożonymi substancjami, dzięki czemu dobrze znosi kontakt z olejami silnikowymi i opałowymi, smarami, płynami hydraulicznymi, benzyną, a także niektórymi alkoholami oraz rozpuszczalnikami. Umożliwia przesyłanie mediów w temperaturze nawet do +80 °C.

Warstwa zewnętrzna gumowych  węży do cystern  wykonywana jest  mieszanek  gumy NBR i np. EPDM lub SBR. Dodatkowo też struktura węży jest wzmacniana przy zastosowaniu specjalnych materiałów tekstylnych, oplotów syntetycznych oraz miedzianych linek zapewniających odpowiedni poziom antystatyki. Dzięki temu węże są niezwykle odporne na ścieranie i działanie czynników atmosferycznych. Sprawdzają się zarówno w niskich, jak i podwyższonych temperaturach. Warto przy tym pamiętać, że w zależności od ich przeznaczenia zakres dopuszczalnych temperatur oraz ciśnienia może być różny.