Jakie węże stosuje się na stacjach paliw?

Węże przemysłowe na stacjach paliw służą głównie do przesyłania paliw z dystrybutorów do zbiorników pojazdów. Oprócz tego wykorzystuje się je również do obsługi cystern. Ze względu na takie zastosowania węże muszą spełniać określone wymogi, dzięki którym możliwy będzie bezpieczny i sprawny transport paliw i substancji ropopochodnych. Czym charakteryzują się węże wykorzystywane na stacjach paliw? Z jakich materiałów się je produkuje? Na te pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Charakterystyka węży do paliw i substancji ropopochodnych

Węże do paliw i substancji ropopochodnych muszą wyróżniać się odpornością na działanie różnych czynników, w tym przede wszystkim substancji chemicznych zawartych w składzie benzyny, ropy i olejów. Materiał, z jakiego się je produkuje, powinien dobrze znosić podwyższone temperatury oraz ciśnienie. Nie może też być łatwopalny. Podstawą jest również odporność na warunki atmosferyczne. Węże nie mogą zmieniać swoich właściwości pod wpływem wahań temperatury czy promieniowania słonecznego. Nie powinny także łatwo ulegać uszkodzeniom mechanicznym, gdyż wszelkie przetarcia mogą stanowić zagrożenie związane z wyciekiem paliw i ich pochodnych.

Jakie materiały spełniają te wymagania? Do produkcji węży używanych na stacjach paliw najczęściej wykorzystuje się przewody z antystatycznej gumy NBR. Guma NBR jest odporna na oleje silnikowe i opałowe, smary, płyny hydrauliczne, benzynę, alkohole, rozcieńczone kwasy oraz wodę osiągającą temperaturę do 60°C. Jednym z producentów, który oferuje węże na stacje paliw właśnie z tego materiału, jest m.in. firma TOBI. W naszej ofercie znaleźć można:

  • węże OIL SD 16 (do transportu olejów mineralnych i paliw),
  • węże CARBOPRESS N/L 10 (do przesyłania benzyny, oleju i smaru),
  • węże BUTANE PROPANE E (do przesyłania ciekłego i gazowego LPG),
  • węże VOLUKLER (do transportu benzyny bezołowiowej i oleju napędowego),
  • węże VOLUDEC-OIL (do przesyłania paliw i produktów ropopochodnych, których zawartość związków aromatycznych nie przekracza 50%).