Przemysłowe złącza zrywne od firmy Klaw Trelleborg – w sytuacjach awaryjnych minimalizują ryzyko wycieków, uszkodzeń instalacji sztywnej oraz obrażeń obsługi podczas przesyłania substancji niebezpiecznych.
Złącza zrywne zabezpieczają również instalacje przesyłowe mediów niebezpiecznych podczas załadunku oraz rozładunku zbiorników transportowych, przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia.

Złącza Flowbreak – niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa przesyłanego medium, środowiska naturalnego i ludzi. Złącza są tak skonstruowane, że w przypadku nagłego wzrostu ciśnienia lub odjazdu zbiornika transportowego zapewniają natychmiastowe, bezwyciekowe zamknięcie przepływu.

flowbreak


Typowe media, dla których
 zaleca się stosowanie złączy zrywnych:

 • LPG,

 • Chemikalia,

 • amoniak,

 • Etanol,

 • Propan,

 • Kwasy chlorowodorowe,

 • Chlor,

 • Diesel,

 • Olej opałowy,

 • Amoniak,

 • Kwas siarkowy,

 • Paliwo odrzutowe.


Flowbreak
jest dostępny również w wersji specjalnej. Złącze to, zostało zaprojektowane dla terminali statków oraz aplikacji szybkiego transferu o dużej objętości. Konstrukcja tego złącza jest bardzo wytrzymała, dostosowana do dużej przepustowości. Złącze występuje w rozmiarach od 4” do 10”.

Złącza wymagają okresowych przeglądów, a po zerwaniu ponownego zmontowania. Pracownicy Tobi Polska posiadają niezbędne umiejętności potwierdzone certyfikatem producenta dotyczące obsługi i działań konserwacyjnych dla tego rodzaju złączy.

trelleborg